Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Uzmanlarımız

Uzmanlarımız

 

EBRU KILIÇ-BEBEK

Eğitimde Öğrenme ve Gelişim Uzmanı, Öğrenme Ofisi Yöneticisi

Doktora, Cleveland State University, 2009

Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004

Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, 2000

Dr. Ebru Kılıç-Bebek Boğaziçi Üniversitesi'nden Mütercim-Tercümanlık (Çeviribilim) lisans derecesini, Marmara Üniversitesi'nden İngilizce Öğretmenliği Sertifikasını aldıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda ders vermeye başladı. YTÜ'den Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans derecesini, Cleveland State University (CSU)'dan da Kent Eğitimi doktora derecesini Öğrenme ve Gelişim Uzmanlığı'nda aldı. Hem yüksek lisans hem doktora tezinde üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını konu alan incelemeler, CSU'nun öğrenci destek birimleriyle ilgili çalışmalarında araştırma asistanlığı yaptı. 2010 yılında CSU'da ders verdi. 2012-2015 yılları arasında Eğitim Reformu Girişimi için araştırmacı olarak çalıştı. Dr. Kılıç-Bebek 2016 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi'nde Öğrenme Ofisi Yöneticisi olarak çalışmaktadır.

+90 216 564 9513
Çekmeköy Kampüs –Öğrenci Merkezi, -3. Kat 3B01

Pınar Şengül Tığ

PINAR ŞENGÜL-TIĞ

Gelişim Psikoloğu, Öğrenme Uzmanı

Yüksek Lisans, Özyeğin Üniversitesi, 2017

Lisans, Yeditepe Üniversitesi, 2014

Pınar Şengül-Tığ lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden, yüksek lisans derecesini Özyeğin  Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi programından aldı. Lisans eğitimi sırasında üniversite öğrencilerinde olumsuz duygular yaşama eğilimi, sınav kaygısı, mükemmeliyetçilik ve başarı odaklılık konulu bir araştırma projesi yürüttü. Yüksek lisans tezi ergenlik döneminde deneyimlenen olumsuz duygulara verilen tepkilerin, psikolojik iyi olma haline etkileri üzerinedir. 2014-2017 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak, TÜBİTAK destekli araştırma projelerinde görev aldı. Ergenlik ve Yetişkinliğe Geçiş, Motivasyon ve Öz-Düzenleme, Araştırma Yöntemleri gibi lisans derslerinde asistanlık yaptı. 2018 yılında özel bir kurumda Gelişim Psikoloğu olarak görev aldıktan sonra, 2019 yılından bu yana Öğrenme Ofisi’nde Öğrenme Uzmanı olarak çalışmaktadır. 

 
+90 216 564 9683
Çekmeköy Kampüs –Öğrenci Merkezi, -3. Kat 3B01